Ako uzatvoriť cestovné poistenie online?

Jednoducho, rýchlo a pohodlne, aj na poslednú chvíľu. Navyše si môžete okrem krátkodobého cestovného poistenia uzatvoriť aj najvýhodnejšie ročné cestovné poistenie. Stačí využiť praktické postupy a cestovné poistenie máte uzatvorené.

Krátkodobé cestovné poistenie:

Ako uzatvoriť?

1. Vyplňte základné údaje

Na to, aby ste získali najlacnejšie cestovné poistenie, Vám stačí len pár minút. Zadajte do kalkulačky, že máte záujem o krátkodobé cestovné poistenie a vyplňte požadované údaje o Vašej ceste (miesto pobytu, typ cesty, doba pobytu a počet osôb). Pokračujte.

2. Doplňte zvyšné údaje

Vyplňte doplňujúce údaje pre výpočet cestovného poistenia - dátumy narodenia osôb, pre ktoré sa cestovné poistenie uzatvára a rozsah poistenia. Základ cestovného poistenia tvorí poistenie liečebných nákladov a asistenčné služby. Ak chcete Vaše cestovné poistenie doplniť o pripoistenie, vyberiete si z ponuky. Nájdete tu: pripoistenia športovej činnosti, úrazové pripoistenie, pripoistenie zodpovednosti za škodu, pripoistenie batožiny a vecí osobnej potreby, pripoistenie záchranných akcií horskej služby, poistenie právnej ochrany v zahraničí.

3. Zadajte Váš výber poisťovne

Zo zobrazenej ponuky si vyberte cestovné poistenie, vrátane aktuálnych zliav a bonusov. Poisťovne sú zoradené podľa ceny, pričom top tvorí poisťovňa, ktorá ponúka najlacnejšie cestovné poistenie na trhu, pričom cena sa odvíja od zadaných údajov a možných zliav. Pre začiatok procesu poistenia online, kliknite na príslušné tlačidlo „Poistite sa v ...“.

4. Presmerovanie

Pre dokončenie Vašej poistnej zmluvy budete presmerovaný na stránku poisťovne, ktorú ste si vybrali. Tu vyplníte ich formulár poistenej zmluvy v troch krokoch a v závere dáte „Uzatvorenie zmluvy“. Obdržíte e-mail s návrhom vašej žiadosti o cestovné poistenie online a môžete si tiež stiahnuť poistné podmienky a ďalšie dokumenty, ktoré sú súčasťou zmluvy.

5. Úhrada poisteného

Poistné uhraďte na účet vybranej poisťovne a spôsobom, ktorý Vám najviac vyhovuje, bezhotovostne internetbankingom, platobnou kartou alebo priamo vkladom na účet v banke

Ročné cestovné poistenie:

Ako uzatvoriť?

1. Vyplňte základné údaje

V poistnej kalkulačke je nutné vybrať typ poistenia, a to ročné cestovné poistenie a vyplniť základné údaje (miesto, typ cesty a počet osôb). Doba platnosti sa automaticky vypočítava v dĺžke jedného roka od Vami zadaného dátumu začiatku.

2. Doplňte ďalšie údaje

Ďalší krok obsahuje doplňujúce údaje pre výpočet, ktorými sú dátumy narodenia jednotlivých cestujúcich a pripoistenia, ktoré si môžete pre svoje ročné cestovné poistenie zvoliť, ako aj výšku poistného krytia. Dbajte pritom na to, že ročné cestovné poistenie Vám kryje všetky cesty, takže by malo obsahovať také poistné krytie, ktoré budete potrebovať po celý rok.

3. Vyberte si poisťovňu

Zo zobrazeného prehľadu ponúk poisťovní si vyberte tú ponuku pre ročné cestovné poistenie, ktoré Vám najviac vyhovuje. Zoradené sú podľa ceny od tej najvýhodnejšej po tie ostatné.

4. Pokračujte a zadajte ostatné údaje

Doplňte osobné údaje o poistníkovi a všetkých poistených osobách. Ide o osobné a kontaktné údaje pre potreby ročného cestovného poistenia. Po ich vyplnení a potvrdení Vám bude zobrazený návrh poistnej zmluvy pre ročné cestovné poistenie. Uzatvorenie dokončíte odoslaním tohto návrhu. Poistná zmluva a potrebné dokumenty na stiahnutie  Vám budú doručené na Váš e-mail.

5. Zaplaťte poistné za ročné cestovné poistenie

Poslednou Vašou povinnosťou je platba za ročné cestovné poistenie podľa toho, ako Vám to vyhovuje – platobnou kartou, internetbankingom alebo vkladom na bankový účet poisťovne. Po úhrade poistného sa Vaše ročné cestovné poistenie stáva platným.