RADY A TIPY PRE CESTOVNÉ POISTENIE

Pri uzatváraní cestovného poistenia je dobré, ak máte prehľad v ponukách poisťovní a v ponúkaných produktoch. Výhodné, hlavne z hľadiska ceny, sú komplexné cestovné balíčky alebo celoročné cestovné poistenie. Ak však cestujete iba krátkodobo a máte špeciálne požiadavky, výhodné sú v týchto prípadoch možnosti rôznych pripoistení.

KEDY JE VÝHODNÉ UZATVORIŤ KOMPLEXNÉ CESTOVNÉ POISTENIE?

Tento typ cestovného poistenia sa odporúča hlavne pre cestovateľov, ktorí do cudziny cestujú individuálne. Komplexné cestovné poistenie zahŕňa poistenie liečebných nákladov, asistenčné služby a viaceré pripoistenia – úrazové poistenie, poistenie batožiny, poistenie zodpovednosti za škody, poistenie športovej činnosti a právnej pomoci. Ak cestujete navyše vlastným autom, odporúčame pripoistiť si poistenie technickej pomoci v zahraničí alebo mať uzatvorené havarijné poistenie. To vás kryje v prípade, že ste sa stali účastníkom dopravnej nehody, pri ktorej vám bolo poškodené vaše vozidlo. Cestovné poistenie, a rovnako aj havarijné poistenie, si môžete veľmi jednoducho uzavrieť online a získať tak najvýhodnejšie poistenie do niekoľkých minút.

CESTOVNÉ POISTENIE OD CESTOVNÝCH KANCELÁRIÍ

Cestovné kancelárie ponúkajú aj možnosť uzatvoriť si cestovné poistenie ako súčasť zájazdu. V takomto prípade si však nezabudnite overiť, čo všetko takto uzatvorené poistenie zahŕňa a čo je potrebné si dodatočne pripoistiť.

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE CESTOVNÉ POISTENIE DO ZAHRANIČIA

Pri určovaní výšky cestovného poistenia sú smerodajné tieto faktory:

  • miesto pobytu
  • dĺžka trvania pobytu
  • typ cesty (dovolenka, služobná cesta)
  • plánované aktivity (rekreácia, rizikové športy, turistika, služobná cesta s rizikovou prácou a pod.)
  • vek poistených osôb

V závislosti od týchto faktorov si klient následne volí aj pripoistenia, ktoré majú taktiež vplyv na konečnú cenu poistenia. V zásade platí, že cestovné poistenie, či už krátkodobé alebo ročné, je individuálny produkt, ktorý je zostavovaný podľa potrieb konkrétneho klienta.

KEDY JE VHODNÉ ROZŠÍRIŤ SI CESTOVNÉ POISTENIE?

Základné cestovné poistenie vám kryje všetky liečebné náklady spojené s ošetrením alebo hospitalizáciou v zahraničí. Pre rozšírenie poistného krytia si môžete uzavrieť rôzne typy pripoistení, ktoré zvyšujú krytie vášho poistenia o ďalšie riziká. Ponuka pripoistení je dnes široká a výhodné cestovné poistenie si tak môže uzatvoriť každý.

NA ČO SI PRI UZATVÁRANÍ CESTOVNÉHO POISTENIA TREBA DAŤ POZOR

Každá poisťovňa určuje svoj vlastný balík cestovného poistenia individuálne. Pred jeho uzatvorením si preto dôkladne preštudujte podmienky, rozsah poistného krytia a tiež výluky z cestovného poistenia. Podrobné oboznámenie sa s podmienkami konkrétnej poisťovne je kľúčové pre uzatvorenie toho najideálnejšieho poistenia presne pre vás.

S ROČNÝM CESTOVNÝM POISTENÍM STE CHRÁNENÝ POČAS CELÉHO ROKA

Klienti, ktorí cestujú pravidelne počas celého roka, či už na krátke zájazdy alebo pracovné cesty, môžu využiť výhodnú možnosť uzatvoriť si ročné cestovné poistenie. Tento typ poistenia je rovnako vhodný aj pre ľudí pracujúcich v cudzine. Pri celoročnom poistení je vhodné uzatvoriť si komplexný balík aj s jednotlivými pripoisteniami. Počas celého roka tak budete mať istotu, že ste chránený v prípade akýchkoľvek nepríjemností.

AKO ZRUŠÍM ROČNÉ CESTOVNÉ POISTENIE?

Nastať môže aj situácia, kedy budete chcieť ročné cestovné poistenie zrušiť. Uzatvorené poistenie môžete vypovedať z nasledujúcich dôvodov:

  • koniec poistného obdobia (so šesťtýždňovou výpovednou lehotou)
  • vznik škodovej udalosti (podľa vopred zadaných podmienok poisťovne definovaných vo VPP)
  • úmrtie poisteného
  • bez udania dôvodu (vypovedanie zmluvy podľa zákona do dvoch mesiacov od uzatvorenia)

Zákon umožňuje klientom podať výpoveď ku koncu poistného obdobia alebo do 2 mesiacov od uzatvorenia zmluvy. V iných prípadoch je nutné výpoveď zmluvy doložiť dokladmi, ktoré klienta oprávňujú k podaniu výpovede. Podrobnejšie informácie o ukončení ročného cestovného poistenia nájdete na stránke venovanej výpovedi poistenia.