POISTNÉ KRYTIE PRE CESTOVNÉ POISTENIE

Je dôležité , aby ste si cestovné poistenie zvolili nielen na základe ceny, ale aj poistného krytia, ktoré limituje maximálne odškodnenie v prípade vzniknutých liečebných nákladov. Väčšina poisťovní ponúka cestovné poistenie a limity 100 000 EUR v Európe a 200 000 EUR vo svete, ktoré podľa skúseností postačujú pre úhradu väčšiny najčastejších chorôb a zranení . Niektoré poisťovne poskytujú aj cestovné poistenie s neobmedzeným krytím, to sa ale obvykle prejaví na cene poistenia. Máte ale záruku, že nebudete niesť finančné dôsledky ani v tých najextrémnejších prípadoch.

CESTOVNÉ POISTENIE PRE INDIVIDUÁLNU TURISTIKU A PRACOVNÉ CESTY

Cestovné poistenie do zahraničia je nevyhnutnou súčasťou cestovateľov do blízkej či vzdialenej cudziny, ako aj Slovákov, ktorí sa chystajú na krátkodobý pracovný pobyt. Choroby alebo zranenia nepoznajú hranice, a preto sa treba pripraviť na to, že ak sa nám v zahraničí nevyhnú, cena za zdravotnú starostlivosť dosahuje v Európe a vo svete podstatne vyššie sumy, ako sme tomu zvyknutí v systéme štátneho zdravotníctva na Slovensku.

AK NEMÁTE CESTOVNÉ POISTENIE, ZAPLATÍTE OVEĽA VIAC!

Choroby a zranenia, za ktoré by ste na Slovenku neplatili nič, alebo len minimum, pretože máte zdravotné poistenie, môžu v zahraničí obrať vašu peňaženku o stovky eur. Väčší úraz alebo choroba predstavujú už náklady v tisícoch.

Najdrahšími štátmi na svete v zdravotnej starostlivosti sú najmä štáty Severnej Ameriky, teda USA a Kanada (to sa prejavuje aj na cene poistného pre cestovné poistenie), ale ak cestovné poistenie nemáte, môže vás draho vyjsť aj dovolenka v Chorvátsku.

EURÓPSKY PREUKAZ PPOISTENCA NENAHRADÍ CESTOVNÉ POISTENIE

Mnohí cestovatelia sa mylne domnievajú, že pri cestovaním im na pokrytie nákladov na prípadné lekárske ošetrenia postačuje európsky preukaz poistenca. Na základe tohto preukazu vám poisťovňa preplatí iba štandardné lekárske ošetrenia a úkony. V súkromných lekárskych zariadeniach a pri nadštandardných ošetreniach tento preukaz neplatí vôbec. Preto je pri cestovaní ideálna kombinácia platný európsky preukaz poistenca + komerčné cestovné poistenie.

CESTOVNÉ POISTENIE JE VAŠOU ISTOTOU!

Najdôležitejšou časťou cestovného poistenia je poistenie liečebných nákladov v zahraničí, ktoré je krátkodobou obdobou zdravotného poistenia. Toto krátkodobé zdravotné poistenie Vám umožní úhradu bločkov a faktúr spojených s liekmi, ošetrením, pobytom v nemocnici, transportom a inými úkonmi, ktoré sú sprievodnými javmi Vašej choroby alebo zranenia.

CESTOVNÉ POISTENIE V PRAXI

V praxi to funguje tak, že menšie výdavky zaplatíte priamo vy, a poisťovňa ich preplatí po vašom návrate domov. Väčšie náklady sú súčasťou faktúry, ktorú lekár, alebo nemocnica pošle priamo vašej poisťovni, kde máte cestovné poistenie uzatvorené. Dôležitú úlohu pri tom zohráva aj zahraničný partner poisťovne, tzv. asistenčná služba.

NONSTOP ASISTENČNÁ SLUŽBA

Asistenčná služba pre cestovné poistenie sa stará o potreby poistencov v krajinách , kam vycestovali. So zamestnancami asistenčnej služby sa zvyčajne dohovoríte aj po slovensky a pre prevažnú väčšinu krajín sú k dispozícii celých 24 hodín 7 dní v týždni. Telefonický kontakt na asistenčnú službu pre cestovné poistenie je dobré mať uložené v telefóne pre prípad potreby.

AKÉ PRIPOISTENIA UMOŽŇUJE CESTOVNÉ POISTENIE?

Cestovné poistenie sa obvykle neskladá len z poistenia liečebných nákladov. Jeho štandardnými súčasťami bývajú aj ďalšie tzv. pripoistenia. Takéto rozšírenie poistného krytia je nepovinné, a je určené na krytie ďalších vysokých výdavkov, ktoré vás v zahraničí môžu prekvapiť. Poisťovne poskytujú rôzne pripoistenia, zohľadňujúce potreby všetkých kategórií dovolenkových či pracovných ciest.