POISTENIE NA DOVOLENKU: AKO SI SPRÁVNE VYBRAŤ?

Z cesty do zahraničia, nech už je jej účelom oddych alebo práca, si okrem spomienok a pekných fotografií môžete priniesť aj nepríjemnosti v podobe zranenia, choroby alebo finančných výdavkov. Najmä ak ste si pred odchodom neuzatvorili cestovné poistenie! Podobne nepríjemná však môže byť aj situácia, kedy síce máte uzatvorené poistenie na dovolenku, no jeho krytie bolo nevhodne stanovené! Čo si teda pri uzatváraní poistenia na dovolenku všímať a na čo si dávať pozor?

IDEÁLNE POISTENIE NA DOVOLENKU MÔŽE MAŤ KAŽDÝ

Cestovné poistenie by malo byť automatickou súčasťou každého vášho výletu do zahraničia. Poistenie na dovolenku si však uzatvárate preto, aby vás chránilo pred konkrétnymi – najpravdepodobnejšími rizikami. Je dôležité uvedomiť si, že výška poistného, ako aj rozsah poistného krytia, závisia od viacerých faktorov, medzi ktoré patrí miesto vášho pobytu aj aktivity, ktoré tam plánujete vykonávať. Pred tým, ako poistenie na dovolenku uzatvoríte, si teda musíte dopredu ujasniť, čo všetko chcete mať kryté.

Poistenie na dovolenku a vybraná lokalita

Cestovné poistenie sa uzatvára na základe kritéria jeho geografickej platnosti. Zvyčajne sa platnosť poistenia rozdeľuje na krajiny Európy, prípadne USA a ostatný svet. Môžete preto očakávať, že do rizikovejších krajín ako sú napríklad krajiny postihnuté vojnou, nejakým prírodným živlom či krajiny tretieho sveta, bude potrebné uzatvoriť o čosi drahšie cestovné poistenie.

Poistenie na dovolenku a plánované aktivity

V prípade všetkých destinácií je potrebné tiež zvažovať činnosti, ktorým sa tam budete venovať a tomu prispôsobiť aj cestovné poistenie. Ak sa teda chystáte navštíviť africké safari, asi by vám poistenie do hôr bolo zbytočné. Naopak, ak sa chystáte liezť po skalách alebo sa len venovať horskej turistike, budete si musieť uzatvoriť poistenie do hôr.

Poistenie do hôr je podmienené Zákonom o horskej službe č. 544/202 Z.z., podľa ktorého každý návštevník hôr má povinnosť uhradiť Horskej záchrannej službe náklady spojené s výkonom záchrannej činnosti alebo s pátraním.  

Dovolenka nie je vždy len o ležaní na pláži, a rovnako tak ani poistenie na dovolenku! Mnohí využívajú voľný čas na rozličné športové aktivity. Väčšinu z nich však poisťovne považujú za rizikové, a preto škody nimi spôsobené nie je možné poistiť v rámci bežného cestovného poistenia. Riziko zranenia pri paraglidingu, horolezectve či podobných športoch sa rieši osobitne, zvláštna sadzba je aj pri zimných športoch ako sú lyžovanie a snowboarding.