POROVNANIE A UZATVORENIE CESTOVNÉHO POISTENIA ONLINE

Ušetrite si návštevu v poisťovniach a my vám okrem času ušetríme aj peniaze. Za 1 minútu vám nájdeme to najvýhodnejšie cestovné poistenie online vrátane všetkých zliav.


CESTOVNE-POISTENIE-ONLINE.SK = INTERNETOVÝ PORTÁL PRE VÁS!

 • Prvý špecializovaný portál pre komplexné cestovné poistenie!
 • Porovnanie cien a rozsahu poistení jednotlivých poisťovní!
 • Možnosť uzatvoriť krátkodobé i ročné cestovné poistenie výhodne!
 • Pohodlné a rýchle uzatvorenie online!
 • Postaráme sa o vás kedykoľvek v prípade poistnej udalosti!
 • Prvotriedny infoservis a pomoc od našich skúsených pracovníkov!

AKÉ POISTENIA ĽUDIA VYUŽÍVAJÚ?

Úrazové poistenie
je základom každého cestovného poistenia a kryje tak najčastejšie prípady úrazu a zranenia.

Poistenie batožiny
je obľúbené a často uzatvárané pripoistenie pre prípad straty, krádeže alebo poškodenia batožiny.
VIAC O POISTNOM KRYTÍ


CESTOVNÉ POISTENIE SA OPLATÍ

Cestovné poistenie je dnes už nevyhnutnou súčasťou takmer každej cesty, či už sa jedná o dovolenkový alebo pracovný pobyt v zahraničí alebo doma. Choroby ani zranenia nikoho neobchádzajú ani za našimi hranicami a ceny za poskytnutú zdravotnú starostlivosť sa v cudzine môžu vyšplhať na stovky až tisíce eur. Cestovné poistenie do zahraničia vám zaručí vrátenie peňazí po príchode na Slovensko.

AKO CESTOVNÉ POISTENIE FUNGUJE?

V praxi to vyzerá tak, že menšie sumy zaplatíte na mieste a na väčšie výdavky vám lekár vystaví faktúru pre poisťovňu. V oboch prípadoch však sumy preplatí poisťovňa. S riešením vašich problémov vám v zahraničí pomôže aj asistenčná služba, ktorú máte k dispozícii 24 hodín denne a dohovoríte sa s nimi zvyčajne po slovensky.

CESTOVNÉ POISTENIE NIELEN PODĽA CENY, ALE AJ PODĽA ROZSAHU

Cestovné poistenie si volíme nielen podľa ceny, ale aj podľa výšky poistného krytia, ktoré limituje maximálne odškodnenie v prípade vzniknutých liečebných nákladov. Väčšina poisťovní ponúka limity 80 000 – 120 000 EUR v Európe, pri vyššom krytí alebo vo svete je to 200 000 EUR. Niektoré poisťovne poskytujú aj cestovné poistenie na dovolenku s neobmedzeným krytím, to sa ale obvykle prejaví na cene poistenia.

ROČNÉ CESTOVNÉ POISTENIE VÁM ZARUČÍ ISTOTU POČAS CELÉHO ROKA

Ak radi a často cestujete, už nemusíte pri každej ceste do zahraničia, či do hôr uzatvárať cestovné poistenie. Stačí, ak si zvolíte ročné cestovné poistenie, ktoré bude platné po celý rok. Tento typ cestovného poistenia vás chráni rovnako ako krátkodobé cestovné poistenie, jeho platnosť je však rozšírená po dobu celého roka. Ročné cestovné poistenie vám teda ušetrí čas a navyše aj peniaze, pretože vás bude stáť oveľa menej, ako keby ste si uzatvárali krátkodobé poistenie šesťkrát do roka. Navyše máte možnosť využiť aj rôzne pripoistenia, a tak si poistiť všetky riziká, na ktoré môžete počas vašich ciest natrafiť. Ak teda viete, že precestujete skoro celý rok, stavte na celoročné cestovné poistenie!

POISTNÉ KRYTIE

Tak ako pri väčšine poistení aj pri cestovnom máte možnosť si k základnému rozsahu poistného krytia pripoistiť niektoré ďalšie riziká. Výsledkom teda môže byť základné alebo komplexné cestovné poistenie.

ZÁKLADNÉ POISTNÉ KRYTIE

Základné krytie cestovného poistenia je poistenie liečebných nákladov doma a v zahraničí. Toto poistné krytie je súkromným zdravotným poistením, to znamená, že nejde o verejné zdravotné poistenie. Je to krátkodobé zdravotné poistenie do zahraničia – do konkrétnej krajiny alebo danej zóny sveta. Cestovné poistenie vám má zabezpečiť predovšetkým preplatenie nákladovspojených s ošetrením, liečením či dokonca hospitalizáciou v nemocnici, vyšetrením u lekára – špecialistu, ďalej aj nákladov na lieky, transport a ďalšie úkony spojené s vašou chorobou, zranením alebo inými komplikáciami.

Nezabudnite, že ako každé poistenie, aj cestovné poistenie má výluky. Viac si môžete prečítať na tejto stránke.

PRIPOISTENIA

K vášmu cestovnému poisteniu si môžete uzatvoriť aj tieto pripoistenia:

 • úrazové poistenie,
 • poistenie zodpovednosti za škodu,
 • poistenie storna zájazdu, storna leteniek, storna ubytovania,
 • storna leteniek, storna ubytovania,
 • poistenie batožiny a vecí osobnej potreby,
 • privolanie opatrovníka,
 • pripoistenie športových aktivít počas dovolenky,
 • pripoistenie záchranných akcií horskej služby,
 • pripoistenie právnej ochrany v zahraničí,
 • pripoistenie technickej pomoci v zahraničí,
 • pripoistenie chronických ochorení.

Pripoistenia rozširujú poistné krytie aj o ďalšie riziká a vaše cestovné poistenie si tak môžete prispôsobiť vašim potrebám a cestovať s ešte väčšou istotou. Klienti si najčastejšie volia pripoistenie storna zájazdu a pripoistenie batožiny. Rodiny s deťmi zas často volia pripoistenie zodpovednosti. Ak si uzatvárate ročné cestovné poistenie a plánujete v cudzine ostať dlhšiu dobu, odporúčame vám uzatvoriť si komplexný balík pripoistení.

POISŤOVNE POSKYTUJÚCE CESTOVNÉ POISTENIE NA SLOVENSKU

Krátkodobé cestovné poistenie predávajú poisťovne Allianz – Slovenská poisťovňa, AXA Assistance, ERGO Poisťovňa, Generali Poisťovňa, Generali Poisťovňa – odštepný závod Európska cestovná poisťovňa, Poštová poisťovňa, Union poisťovňa, UNIQA poisťovňa a Wüstenrot poisťovňa.

Ročné cestovné poistenie si môžete uzatvoriť online cez Allianz – Slovenskú poisťovňu, poisťovňu AXA Assistance, ERGO Poisťovňu, Generali Poisťovňu, Generali Poisťovňu – odštepný závod Európska cestovná poisťovňa, MetLife, Union poisťovňu, UNIQA a Wüstenrot poisťovňu.

Krátkodobé aj ročné cestovné poistenie si môžete uzatvoriť pomocou online kalkulačky od spoločnosti Netfinancie. Nielen, že vám kalkulačka porovná všetky ponuky, ale umožní aj dokončiť proces a uzatvoriť si vybrané cestovné poistenie. K dispozícii budete mať všetky potrebné doklady a jedinou vašou povinnosťou zostáva len úhrada poistného.

CENA POISTENIA

Cestovné poistenie je z hľadiska ceny individuálnym zvážením všetkých faktorov. Výška poistného je totiž individuálna pre každého cestovateľa. Turista, ktorý sa na dovolenke chce venovať rizikovým športom, si uzatvorí cestovné poistenie v inej cene ako rekreačný dovolenkár, ktorý plánuje tráviť čas hlavne na pláži. Pri cestovnom poistení si každý klient môže svoje poistenie zostaviť podľa svojich vlastných potrieb a možností.

HLAVNÉ FAKTORY OVPLYVŇUJÚCE VÝŠKU CESTOVNÉHO POISTENIA

 • Dĺžka pobytu v zahraničí (počet dní),
 • Miesto pobytu (zóna, napr. Európa, svet),
 • Typ cesty – turistika alebo pracovná cesta,
 • Vek poisteného – deti, dospelí, seniori,
 • Športové aktivity – rekreačný alebo rizikový šport,
 • Zvolené pripoistenia.

Na celkovú cenu poistenia môžu mať vplyv aj ďalšie faktory:

Zľavy – jednotlivé poisťovne poskytujú na cestovné poistenie aj rôzne zľavy, ktoré môžu cenu pre konečné cestovné poistenie znížiť. Ide napr. o zľavy pre rodiny, skupinové zľavy, zľavy pre študentov a iné.

Prirážky – cenu poistného pre cestovné poistenie zvyšujú. Ide najmä o prípady rizikových športov, pri rôznych druhoch manuálnej alebo rizikovej práce v zahraničí alebo aj pre seniorov (osoby nad 65, resp. nad 70 rokov veku). V niektorých prípadoch rizikových zamestnaní, športov alebo krajín, nemusí poisťovňa záujemcu poistiť vôbec.

Rozdiely – ten istý klient môže dostať rôznu cenu na cestovné poistenie v každej poisťovni. Závisí to na vnútornom nastavení parametrov ovplyvňujúcich výšku poistného v konkrétnej poisťovni, prípadne zľavách a akciách, v tom ktorom období.

AKO SI ZVOLIŤ NAJLACNEJŠIE CESTOVNÉ POISTENIE?

Pre mnohých cestovateľov je pri voľbe poistenia rozhodujúca najmä cena. Ponuky poisťovní sú dnes už natoľko rôznorodé, že výhodné a lacné cestovné poistenie si vyberie naozaj každý. Ako sa však vo všetkých dostupných ponukách zorientovať?

KVALITNÉ A ZÁROVEŇ VÝHODNÉ

To najideálnejšie cestovné poistenie môžete nájsť v priebehu pár minút. Neveríte? Naša porovnávacia kalkulačka vám úplne jednoducho a rýchlo vygeneruje všetky dostupné ponuky jednotlivých poisťovní, pričom každá zobrazená ponuka je vygenerovaná podľa vami vopred zadaných kritérií. Cenové ponuky sa od seba odlišujú na základe jednotlivých zliav, bonusov a podmienokkonkrétnej poisťovne. Kalkulačka vám ich zoradí od najlacnejšej po najdrahšiu. Potom si už ľahko jednu z ponúk vyberiete a uzatvoríte poistenie. Posledným krokom je uhradenie poistného podľa pokynov a vaše cestovné poistenie je platné!

S NAMI ZÍSKATE NAJVÝHODNEJŠIE POISTENIE ONLINE!

Ak si v otázkach cestovného poistenia neviete poradiť, obráťte sa na nás! Odborný tím poradcov spoločnosti Netfinancie vám vždy ochotne poradí s výberom toho správneho poistenia.