POISTENIE DO ZAHRANIČIA URČITE NEPODCEŇUJTE

Každá cesta do zahraničia v sebe zahŕňa pozitíva aj negatíva! Vidieť doposiaľ neznámy kúsok zeme, spoznať nových ľudí a vyskúšať si niečo z tamojšej kultúry je vždy viac ako lákavé. Na druhej strane sa však s cestovaním do cudziny spájajú aj viaceré riziká, pred ktorými je potrebné sa chrániť! Ideálnym spôsobom je uzatvoriť si poistenie do zahraničia!

CESTOVNÉ POISTENIE: 5 CHÝB, KTORÝM BY STE SA MALI VYHNÚŤ

Každý, kto často cestuje veľmi dobre vie, že dovolenka alebo pracovná cesta sa nesie v oveľa väčšej pohode, keď má uzatvorené aj poistenie do zahraničia. Čoho sa však pri uzatváraní cestovného poistenia vystríhať?

1. Uzatváranie cestovného poistenia cez neznáme inštitúcie

V prvom rade je potrebné vyberať si renomované a známe poisťovacie inštitúcie, ktoré už majú určitú klientelu a dobré meno! Ak si totiž poistenie do zahraničia uzatvárate cez neznámeho poisťovateľa, dobrovoľne sa vystavujete riziku podvodu. Preto ak máte čo i len najmenšie podozrenie, že tu niečo „nesedí“ alebo že pred vami poisťovacia inštitúcia čokoľvek zatajuje, zmluvu nepodpisujte!

2. Nedostatočná kontrola zmluvných podmienok

Najčastejšia chyba, ktorej sa ľudia dopúšťajú pri dojednávaní cestovného poistenia, je práve nedostatočná či dokonca nulová kontrola zmluvných podmienok! Ak chcete mať uzatvorené také poistenie do zahraničia, ktoré vás v prípade potreby naozaj ochráni, potom je kontrola poistnej zmluvy nevyhnutná. Stačí totiž jeden malý detail, ako napríklad zle napísané meno či adresa, a s platnosťou vášho poistenia môžete mať problém.

3. Poistenie do zahraničia uzatvárané na poslednú chvíľu

Ak je to možné, vyhýbajte sa uzatváraniu cestovného poistenia na poslednú chvíľu. Nikdy totiž nemôžete predvídať, čo sa stane v najbližšej budúcnosti. Najlepšie je uzatvoriť si cestovné poistenie v istom predstihu. Ak sa neskôr stane, že budete musieť výlet zrušiť z naliehavých  dôvodov, poisťovňa vám z vášho poistenia uhradí vzniknuté náklady (v prípade poistenie storna).

4. Cestovanie bez uzatvoreného poistenia

Možno sa vám to tak nezdá, ale cestovať do zahraničia bez uzatvoreného cestovného poistenia je veľmi nebezpečné. Svojou nezodpovednosťou totiž vystavujete riziku nielen seba, ale aj svojich rodinných príslušníkov. Predstavte si, že sa zruší let alebo odloží zájazd, prípadne že sa niekomu z vašej rodiny čosi stane a bude nutné ho v zahraničí hospitalizovať, no vy nemáte uzatvorené poistenie do zahraničia. Budete mať dosť peňazí ešte aj na uhradenie takýchto výdavkov, keď ste väčšinu svojich úspor už vložili do zorganizovania výletu?

5. Nedbalé správanie počas pobytu

Ak sa chcete vyhnúť základným cestovateľským chybám, tak potom dbajte na tieto pravidlá.
a) nikdy nenechávajte svoju batožinu či cennosti bez dozoru – v prípade ich ukradnutia či straty vám poisťovňa nemusí náhradu škody preplatiť.
b) ak idete lyžovať či šoférovať – nepite alkohol a vyhýbajte sa aj akýmkoľvek omamným látkam či liekom, ktoré nie sú na predpis.
c) neskúšajte extrémne športy či iné aktivity, ak sa na ne nevzťahuje vaše cestovné poistenie.
d) pozorne si preštudujte, čo všetko vaše poistenie do zahraničia kryje – vyhnete sa tým nemilému prekvapeniu!

Ak si uzatvoríte poistenie do zahraničia, podrobne si preštudujete poistné podmienky a budete sa vyhýbať všetkým vyššie uvedeným chybám, vaša zahraničná cesta bude bezproblémová a vy si voľno užijete tak, ako ste si predstavovali.