KEDY SI ZVOLIŤ PRIPOISTENIE STORNA?

Dávate prednosť skorému objednaniu dovolenky či letenky? Radi využívate ponuky First Minute alebo ste jednoducho nútený si dovolenku, pobyt či letenku vybaviť čo najskôr? Je to predsa výhodnejšie. Čo však, ak potom nastane nečakaná situácia a vy nemôžete vycestovať? Hoci ste stavili na istotu a uzatvorili si aj cestovné poistenie, v tomto prípade je výhodné pripoistiť sa. Konkrétne pripoistenie storna a stornovacích poplatkov.

POISTENIE STORNOVACÍCH POPLATKOV PRE CESTOVNÉ POISTENIE

Poistenie stornovacích poplatkov sa vzťahuje na platby vopred objednanej služby (dopravnej, ubytovacej, stravovacej a inej služby v rámci zájazdu) alebo na ich kombináciu, ktoré ponúkajú cestovné kancelárie, cestovné agentúry a iní poskytovatelia.

ČO POVAŽUJE POISTENIE STORNA ZA POISTNÚ UDALOSŤ?

Za poistnú udalosť sa považuje:

 • Zrušenie cesty, na ktorú bolo uzatvorené cestovné poistenie, a ktorá bola objednaná, potvrdená cestovnou kanceláriou, cestovnou agentúrou alebo iným poskytovateľom.
 • Vážne akútne ochorenie alebo úraz poisteného, blízkeho alebo spolucestujúceho, pri ktorých je nutné pripútanie na lôžko alebo hospitalizácia
 • Smrť poisteného, blízkeho alebo spolucestujúceho
 • Vznik značnej škody na majetku poisteného alebo spolucestujúceho v dôsledku živelnej udalosti, trestného činu tretej osoby, ktorá im bráni v nástupe na dovolenku či cestu
 • Zničenie alebo strata cestovných dokladov poisteného alebo spolucestujúceho z dôvodu živelnej udalosti menej ako 3 pracovné dni pred odchodom
 • Povolanie poisteného alebo spolucestujúceho na vojenské cvičenie, ak mu bol príkaz doručený po tom, ako uzatvoril cestovné poistenie a poistenie storna

Pričom poisťovateľ hradí náklady, ktoré vznikli zrušením poistenej cesty.

AKÉ ĎALŠIE SÚVISIACE PRIPOISTENIA CESTOVNÉ POISTENIE UMOŽŇUJE?

POISTENIE MEŠKANIA LETU A MEŠKANIA INÉHO DOPRAVNÉHO PROSTRIEDKU

Ak si svoje cestovné poistenie rozšírite aj o toto pripoistenie, budú vám v prípade oneskorenia letu alebo oneskorenia iného dopravného prostriedku nahradené nutné výdavky a základné hygienické potreby v závislosti od predložených účtov.

Aby vám cestovné poistenie však krylo aj meškanie, musí nastať jedna z týchto situácií:

 • oneskorenie letu viac ako 6 hodín alebo o zrušenie letu v dôsledku nečakaného štrajku, počasia, havárie, živelnej udalosti alebo zlyhania techniky
 • oneskorenie dopravného prostriedku viac ako 3 hodiny v dôsledku havárie alebo zlyhania techniky.

POISTENIE PREDČASNÉHO NÁVRATU

Cestovné poistenie sa vzťahuje aj na platby za vopred objednané služby. Za poistnú udalosť považuje cestovné poistenie predčasné ukončenie alebo predčasný návrat z dôvodu:

 • Akútneho zdravotného stavu poisteného, blízkeho alebo spolucestujúceho
 • Smrti poisteného, blízkeho alebo spolucestujúceho
 • Značnej škody na majetku poisteného alebo spolucestujúceho v dôsledku živelnej udalosti alebo trestného činu tretej osoby

Poisťovňa vám v rámci poistenia predčasného návratu nahradí náklady za nevyčerpané služby. Ich výška závisí od ceny poistených služieb, uvedených v poistnej zmluve pre cestovné poistenie. Z tejto ceny je odrátaná cena poskytnutých a využitých služieb.

Ak vám hrozí čo i len malá pravdepodobnosť, že nebudete môcť svoje pobyt či dovolenku využiť v riadnom rozsahu, stavte na cestovné poistenie s praktickými pripoisteniami. Cestovné poistenie vám zabezpečí, že aj nepríjemnosť nemusí byť rovno pohromou.