AKTUÁLNE DOSTUPNÉ TYPY PRIPOISTENÍ

Slovenské poisťovne v súčasnosti ponúkajú okrem základného krytia v cestovnom poistení (poistenie liečebných nákladov a asistenčné služby) aj viacero pripoistení:

ÚRAZOVÉ PRIPOISTENIE

Na základe tzv. úrazovky vám poisťovňa poskytne finančnú náhradu v prípade, že utrpíte úraz alebo zranenie. Zatiaľ čo poistenie liečebných nákladov kryje náklady na ošetrenie a liečenie ochorenia či úrazu, úrazové poistenie je odškodnením za trvalé následky úrazu alebo smrť. Toto pripoistenie sa odporúča najmä, ak sa chystáte venovať nejakým extrémnym činnostiam alebo nemáme úrazové poistenie zahrnuté v rámci svojho životného poistenia.

PRIPOISTENIE VŠEOBECNEJ ZODPOVEDNOSTI

Tento typ pripoistenia využívajú najmä rodiny s deťmi. Pripoistenie všeobecnej zodpovednosti vás chráni v prípade, že vy alebo vaše dieťa neúmyselne poškodíte majetok, zraníte alebo spôsobíte ujmu súkromnej osobe, múzeu či inej inštitúcii. V niektorých poisťovniach toto pripoistenie zahŕňa aj poradenstvo a pomoc asistenčnej služby v prípade začatia súdneho konania a tiež pomoc pri zadržaní políciou a pod. Odporúča sa napr. pri lyžovačkách, kedy hrozí riziko, že môžete niekomu na svahu spôsobiť škodu na zdraví alebo majetku.

PRIPOISTENIE STORNA ZÁJAZDU, STORNA LETENIEK A STORNA UBYTOVANIA

Poistiť sa môžete aj pre prípad, že z nejakého dôvodu budete musieť stornovať celý zájazd, prípadne letenky alebo ubytovanie. Niektoré poisťovne uznávajú aj špecifické prípady storna zájazdu, ako je napríklad aj neúspešná maturita, rozvod či tehotenstvo. Pri zvažovaní tohto pripoistenia sa podrobne oboznámte s podmienkami stornovania vášho zájazdu. Ak vám po stornovaní zájazdu nevrátia viac ako 40 % z celkovej sumy zájazdu, je výhodné uzatvoriť si tento typ pripoistenia. Najčastejšie sa poskytuje k ročnému cestovnému poisteniu.

PRIPOISTENIE BATOŽINY A OSTATNÝCH VECÍ OSOBNEJ POTREBY

Tento typ pripoistenia je výhodný pre cestovateľov, ktorí cestujú s drahými športovými potrebami, oblečením či videotechnikou alebo elektronikou. Odporúča sa aj v prípade, že cestujete lietadlom alebo autobusom, nakoľko najmä pri leteckej preprave sa veľké percento batožiny zvykne poškodiť. Batožinu si môžete dať poistiť v sume 700 – 3 000 € a náhrada za jednu poškodenú či odcudzenú vec je limitovaná na 200 – 1 000 €. Hodnotnejšie veci si môžete pripoistiť osobitne. Pri uzatváraní tohto poistenia dôkladne zvážte, aké drahé predmety s vami pocestujú na dovolenku a na akú sumu si ich chcete dať poistiť. Poistenie batožiny patrí medzi drahšie pripoistenia, vo väčšine prípadov sa však toto pripoistenie odporúča.

PRIPOISTENIE NÁKLADOV NA PRIVOLANIE OPATROVNÍKA

Pripoistenie vás kryje v prípade, že cestujete so staršou osobou alebo s osobou so zníženou pohyblivosťou. V prípade, že počas pobytu v zahraničí budete musieť privolať opatrovníka, na základe toho pripoistenia vám poisťovňa preplatí náklady spojené s riešením týchto komplikácií.

PRIPOISTENIE ŠPORTOVEJ ČINNOSTI

Cestovné poistenie štandardne nekryje poistné udalosti a škody, ktoré nastanú v dôsledku vykonávania rizikových športov. Ak sa počas vášho pobytu v cudzine plánujete venovať rizikovým športom, ako je napríklad zoskok s padákom, alpinizmus alebo potápanie, uzatvorte si aj pripoistenie športovej činnosti. Každá poisťovňa do tohto typu pripoistenia zhŕňa iné typy športov, preto si vopred skontrolujte, či vami zvolená poisťovňa do pripoistenia športovej činnosti zahŕňa aj taký, akému sa plánujete venovať.

PRIPOISTENIE ZÁCHRANNÝCH AKCIÍ HORSKEJ SLUŽBY

Milovníci zimných športov si v zimnom období môžu uzavrieť pripoistenie do hôr. Poistné krytie zahŕňa náhradu nákladov vynaložených na činnosť horskej služby pri zásahu alebo ošetrení vo vysokohorskom prostredí. Pripoistenie tiež zahŕňa aj prevoz vrtuľníkom do nemocnice. Toto pripoistenie je určite vhodné, ak sa radíte medzi fanúšikov freeride a radi jazdíte mimo vyznačených tratí. V porovnaní s účtom za zásah vrtuľníkom je suma poistného zanedbateľná.

PRIPOISTENIE PRÁVNEJ OCHRANY V ZAHRANIČÍ

V zahraničí sa vám môže prihodiť úraz alebo nehoda aj za takých okolností, že spor nakoniec budete musieť riešiť súdnou cestou. Podobná situácia môže nastať aj v prípade, ak v zahraničí podnikáte alebo spôsobíte dopravnú nehodu s komplikovaným priebehom a dokazovaním. Pre tieto prípady si môžete uzavrieť pripoistenie právnej ochrany, s ktorým budete mať kryté náklady na právne úkony. Toto pripoistenie vás tiež chráni aj pre neoprávnenými vznesenými nárokmi.

PRIPOISTENIE TECHNICKEJ POMOCI V ZAHRANIČÍ

Tento typ pripoistenia je určený pre dovolenkárov, ktorí do zahraničia cestujú vlastným autom. Na základe pripoistenia technickej pomoci vám poisťovňa zabezpečí odtiahnutie a opravu vozidla, v krajných prípadoch aj ubytovanie počas jeho opravy, príp. inú pomoc.

PRIPOISTENIE CHRONICKÝCH OCHORENÍ

Pripoistenie je určené pre cestovateľov, ktorí trpia chronickým ochorením. V prípade potreby vám poisťovňa preplatí náklady spojené s ošetrením a liečením zdravotných komplikácii súvisiacich s vašim chronickým ochorením. Poistné krytie zahŕňa aj ambulantné ošetrenie chirurgického zákroku, ktorý bol vykonaný v rámci určitej lehoty pred vycestovaním. Každá poisťovňa má vo svojich podmienkach presne definované, na ktoré ochorenie sa pripoistenie vzťahuje, a ktoré má vo výlukách. Preto je dôležité oboznámiť sa s týmito podmienkami ešte pred uzatvorením.