AK DO HÔR, TAK JEDINE S POISTENÍM!

26. 11. 2014

V HORÁCH VÁM POMÔŽE HORSKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA

Kedysi však boli jej zásahy, mimo tých, ktoré si turista zavinil sám vlastným riskantným či extrémnym správaním, hradené z verejného zdravotného poistenia. Od 1.7.2006 je v platnosti úprava zákona, podľa ktorej si každý, kto sa v horskej oblasti dostane do problémov, musí zásah Horskej záchrannej služby (záchrannú činnosť a pátranie) hradiť z vlastného vrecka (okrem detí a ľudí zbavených právnej spôsobilosti). Pritom priemerný zásah bez leteckej techniky stojí približne 350 EUR a zásah s leteckou technikou až  4500 EUR. Takže rozhodne nejde o lacnú záležitosť.

POISTENIE DO HÔR JE URČITE VÝHODNEJŠÍM RIEŠENÍM!

Preto, ak plánujete výlet do hôr a nechcete riskovať platenie takejto sumy, mali by ste myslieť na poistenie. Viacero poisťovní ponúka poistenie do hôr v rôznych balíkoch, a tak si môžete vybrať podľa toho, čo potrebujete.  Či už ste profesionálny horolezec či skialpinista, milovník adrenalínových športov alebo len rekreačný turista. Samozrejme, že profesionáli a adrenalínoví nadšenci si toho pripoistenia viac. Bežné poistenie do slovenských hôr by si však mala uzatvoriť každá plnoletá osoba, ktorá takýto pobyt zvažuje. Ak by ste sa chystali do zahraničných hôr, k dispozícii máte cestovné poistenie s pripoistením poistenia do hôr.

POISTENIE DO HÔR KRYJE ZÁSAHY HZS

Horská záchranná služba je tu pre prípad, že sa v horských oblastiach dostanete do situácií, kedy si nebudete vedieť pomôcť sami, a to ak:

 • zablúdite v horách
 • uviaznete v ťažkom teréne
 • zraníte sa
 • stratíte schopnosť chôdze v dôsledku únavy alebo vyčerpania
 • uviaznete niekde v dôsledku zosunu alebo zrútenia lavíny, skál, pôdy alebo zeminy
 • je potrebný prevoz tela v dôsledku úmrtia

Poistenie do hôr tak v závislosti od podmienok poisťovne a poistných balíkov, kryje tieto poistné riziká:

 • vyhľadávanie a vyslobodzovanie v tiesni
 • poskytovanie prvej pomoci osobe v tiesni
 • prepravu k najbližšiemu dopravnému prostriedku zdravotníckeho zariadenia
 • prepravu z horskej oblasti do zdravotníckeho resp. ubytovacieho zariadenia
 • prepravu osoby v tiesni

Pritom si ho môžete uzatvoriť buď na určité poistné obdobie (krátkodobé poistenie do hôr) alebo aj na celý rok (celoročné poistenie do hôr). Podľa toho, ako často na hory cestujete.

ČO JE EŠTE DOBRÉ VEDIEŤ?

 • Podľa dostupných informácií za minulý rok poistenie do hôr využilo už 78% tých, ktorí následne potrebovali pomoc Horskej služby. Zvyšní ľudia, bez poistenia, si tak museli všetky náklady hradiť sami. Hoci sa teda percento poistenia pomaly zvyšuje, v porovnaní s nákladmi, ide stále o výrazný rozdiel. A pritom poistenie do hôr stojí neporovnateľne menej.  Ako príklad môžeme uviesť najvyššiu poistnú sumu, ktorá bola vyplatená z poistenia do hôr, a to 3 850 EUR za „obyčajné“ podvrtnutie kolena a následný prevoz pacienta.
 • Pri uzatváraní a výbere vhodného balíka dbajte na to, čo poistenie kryje a čo nie. Ak je totiž v poistných podmienkach vyslovene uvedené, že poisťovňa vám neposkytne poistné plnenie v prípade, že k poistnej udalosti príde porušením pravidiel a upozornení Horskej služby, pravdepodobne budete mať problém, ak takáto situácia nastane. Je preto dôležité, ak obľubujete extrémne športy či adrenalínové zážitky, aby ste sa pri výbere poistného krytia zamerali aj na ne.
 • Pre zamedzenie vzniku rizikových situácií a úrazov platia jednoduché pravidlá:
  •  aktivity a turistické ciele prispôsobujte počasiu
  • vždy zvoľte správne vybavenie, oblečenie a obuv
  • nahlasujte odchody a pravdepodobné príchody z túr a výletov, ako aj miesto
  •  celkovo sa správajte zodpovedne a dodržiavajte  pokyny a upozornenia Horskej služby
 • V prípade, že príde k zraneniu niekoho, dôležité je zachovať bežný postup. V prvom rade teda poskytnúť zranenému prvú pomoc, zabezpečiť jeho polohu a čo najskôr privolať pomoc. Využiť pritom môžete tiesňovú linku Horskej záchrannej služby 18 300 alebo linku integrovaného záchranného systému 112. 

Najlepšie by však bolo, keby takýchto prípadov bolo čo najmenej.