V zahraničí sa vám okrem úrazu, zranenia či straty batožiny môžu prihodiť aj iné nepríjemnosti. Napríklad sa môžete dostať do situácie, kedy budete potrebovať právne zastupovanie, zaplatiť kauciu, alebo tlmočenie. Na to všetko myslia aj poisťovne a preto v rámci vybraných balíkov ponúkajú aj poistenie Právnej ochrany v zahraničí.

Čo všetko pre vás zabezpečí poistenie právnej ochrany?

Cestovné poistenie s pripoistením právnej ochrany vám zabezpečí ochranu vašich oprávnených právnych záujmov. Na základe tohto pripoistenia vám vaša poisťovňa môže zabezpečiť:

  • Právna pomoc – asistencia a pomoc pri riešení poistnej udalosti v súdnom a prípadnom následnom exekučnom konaní.
  • Administratívna a právna asistencia – zabezpečenie komunikácie s úradmi, políciou, colnou správou a pod., sprostredkovanie služieb, informácie o riešení problémových situácii
  • Telefonické poradenstvo – poskytovanie informácií o všeobecných právnych otázkach
  • Zabezpečenie právnika alebo tlmočníka
  • Pomoc pri zadržaní policou alebo pri hrozbe zadržania
  • Zloženie návratne zálohy pre advokáta alebo návratnej kaucie

Na toto si pri poistené právnej pomoci dajte pozor

Právnu pomoc v rámci cestovného poistenia poskytujú iba niektoré poisťovne. Toto pripoistenie je zvyčaje súčasťou nadštandardných alebo rozšírených balíkov aj jeho rozsah v každej poisťovni iný. Pred podpisom poistnej zmluvy si preto overte, na čo všetko máte v rámci toho poistenia nárok. Na cestách majte pri sebe vždy asistenčnú kartičku s číslom na asistenčnú službu poisťovne.