Porovnanie poistenia na hory online

Pri plánovaní pobytu v slovenských horách myslite aj na poistnú ochranu. Poistenie do hôr využijete najmä  v situácii, ktorá si bude vyžadovať zásah horskej služby. Pomoc tak budete mať vždy k dispozícii a vyhnete sa neželaným výdavkom.

Prečo by ste poistenie do hôr nemali zanedbať?

Od roku 2006 platí, že ak v horskej oblasti budete potrebovať zásah horskej služby, ste povinný tento výkon uhradiť. Nezáleží pritom na tom, či išlo o pátranie, poskytnutie zdravotnej starostlivosti alebo inú pomoc. Povinnosť uhradiť zásah horskej služby je každému občanovi daná zákonom (s výnimkou neplnoletých osôb a osôb nespôsobilých na právne úkony), nemožno sa jej vyhnúť. Preto sa cestovanie do hôr odporúča výhradne s horským poistením, a to aj v prípade krátkych výletov a inej nenáročnej turistiky. Poistenie na hory tak nie je určené iba pre horolezcov, skialpinistov a vyznávačov horských adrenalínových športov. Vyplatiť sa môže aj rekreačným dovolenkárom, ktorí sa plánujú pohybovať iba po bezpečných a vyznačených trasách. Človek nikdy nevie a v horách to platí dvojnásobne.

Kde všade platí poistenie do hôr?

Poistenie zásahu horskej služby je platné výlučne na území Slovenska, pričom zahŕňa všetky horské oblasti spolu s jaskyňami a priepasťami. Konkrétne platí na týchto územiach:

 • Veľká Fatra
 • Malá Fatra
 • Nízke Tatry
 • Vysoké Tatry
 • Západné Tatry
 • Belianske Tatry
 • Slovenský raj
 • Pieniny
 • Stredné Beskydy

Aké krytie poskytuje poistenie na hory?

Každá z poisťovní, ktorá na Slovensku ponúka horské poistenie, má individuálne zostavené jednotlivé balíky poistenia vrátane limitov, výluk a ďalších podmienok. V zásade však poistenie do hôr kryje činnosť horskej služby, kde možno zahrnúť:

 • poskytnutie prvej pomoci osobe, ktorá je v tiesni
 • preprava do ubytovacieho alebo najbližšieho zdravotníckeho zariadenia
 • preprava k prostriedku zdravotníckeho zariadenia
 • vyhľadávanie a vyslobodenie osôb, ktoré sa nachádzajú v tiesni
 • preprava osoby, ktoré sú v tiesni (po zemi aj vo vzduchu)

V rámci horského poistenia si klienti môžu vybrať medzi rôznymi variantami a balíkmi, ktoré sa odlišujú rozsahom krytia. Vybrať si môžete z troch možností:

 • základný balík (vhodný pre rekreačných turistov, ktorí sa pohybujú najmä po vyznačených trasách)
 • rozšírený balík (určený pre turistov, ktorí sa chcú venovať náročným a rizikovým športom alebo činnostiam)
 • nadštandardný balík (zahŕňa aj riziká mimo horských aktivít, napríklad storno služby)

UPOZORNENIE! Pri dovolenke na horách v zahraničí je potrebné uzatvoriť si komerčné cestovné poistenie, v rámci ktorého je možné zvoliť si pripoistenie záchranných akcií horskej služby.

Prečo sa oplatí využiť online porovnanie horského poistenia?

Pri pobyte na horách je horské poistenie nevyhnutnosťou, ktorú by nemal zanedbať žiadny dovolenkár. Otázkou však zostáva, ktorá poisťovňa poskytuje najvýhodnejšie poistenie do hôr? Vzhľadom k tomu, že pre každého dovolenkára znamená výhodná ponuka niečo iné, oplatí sa využiť služby nestranného porovnania cien poistenia na hory, ktoré vám ako prvá na Slovensku priniesla spoločnosť Netfinancie. Vďaka tomu môže každý veľmi rýchlo získať prehľad o dostupných ponukách a cenách tohto typu poistenia.

Ako sa poistiť do hôr?

 • do kalkulačky zadajte všetky požadované údaje (začiatok a koniec poistenia, počet osôb, dátumy narodenia osôb, ktoré poisťujete, a vyberte si, či chcete mať v poistnej ochrane zahrnuté aj rizikové športy)
 • vyberte si jednu z dostupných ponúk
 • doplňte ďalšie požadované údaje o poistníkovi
 • v rekapitulácii si overte správnosť uvedených údajov a odošlite návrh zmluvy
 • skontrolujte si, či vám na e-mail bola doručená zmluva a ostatné dokumenty
 • uhraďte poistné

Dobré vedieť: Pri niektorých poisťovniach vám na e-mail bude zaslaná aj asistenčná karta, ktorú si vytlačte a počas vášho pobytu v horách majte vždy pri sebe. Ak ste si zvolili poisťovňu, ktorá asistenčnú kartu nevydáva, poznačte si číslo zmluvy a číslo na asistenčnú službu poisťovne.