Poistné krytie pre cestovné poistenie

Je dôležité , aby ste si cestovné poistenie zvolili nielen na základe ceny, ale aj poistné krytie, ktoré limituje maximálne odškodnenie v prípade vzniknutých liečebných nákladov. Väčšina poisťovní ponúka cestovné poistenie a limity 30 000 EUR v Európe a 50 000 EUR vo svete, ktoré podľa skúseností postačujú pre úhradu väčšiny najčastejších chorôb a zranení . Niektoré poisťovne poskytujú aj cestovné poistenie s neobmedzeným krytím, to sa ale obvykle prejaví na cene poistenia. Máte ale záruku, že nebudete niesť finančné dôsledky ani v tých najextrémnejších prípadoch.

Cestovné poistenie pre individuálnu turistiku a pracovné cesty

Cestovné poistenie do zahraničia je nevyhnutnou súčasťou cestovateľov do blízkej či vzdialenej cudziny, ako aj Slovákov, ktorí sa chystajú na krátkodobý pracovný pobyt. Choroby alebo zranenia nepoznajú hranice, a preto sa treba pripraviť na to, že ak sa nám v zahraničí nevyhnú, cena za zdravotnú starostlivosť dosahuje v Európe a vo svete podstatne vyššie sumy, ako sme tomu zvyknutí v systéme štátneho zdravotníctva na Slovensku.

Ak nemáte cestovné poistenie, zaplatíte oveľa viac!

Choroby a zranenia, za ktoré by ste na Slovenku neplatili nič, alebo len minimum, pretože máte zdravotné poistenie, môžu v zahraničí obrať Vašu peňaženku o desaťtisíce korún. Väčší úraz alebo choroba predstavujú už náklady v státisícoch.

Najdrahšími štátmi na svete v zdravotnej starostlivosti sú najmä štáty Severnej Ameriky, teda USA a Kanada (to sa prejavuje aj na cene poistného pre cestovné poistenie), ale ak cestovné poistenie nemáte, môže Vás draho vyjsť aj dovolenka v Chorvátsku.

Cestovné poistenie je Vašou istotou!

Aby ste mohli pri prezeraní fotiek z dovolenky alebo chválení sa úspechmi na pracovnej ceste byť bez obáv, kto zaplatí tieto výdavky, nezabudnite si načas uzavrieť cestovné poistenie.

Najdôležitejšou časťou cestovného poistenia je poistenie liečebných nákladov v zahraničí, ktoré je krátkodobou obdobou zdravotného poistenia. Toto krátkodobé zdravotné poistenie Vám umožní úhradu bločkov a faktúr spojených s liekmi, ošetrením, pobytom v nemocnici, transportom a inými úkonmi, ktoré sú sprievodnými javmi Vašej choroby alebo zranenia.

Cestovné poistenie v praxi

V praxi to funguje tak, že menšie výdavky zaplatíte priamo Vy, a poisťovňa ich preplatí po Vašom návrate domov. Väčšie náklady sú súčasťou faktúry, ktorú lekár, alebo nemocnica pošle priamo Vašej poisťovni, kde máte cestovné poistenie uzatvorené. Dôležitú úlohu pri tom zohráva aj zahraničný partner poisťovne, tzv. asistenčná služba.

Nonstop asistenčná služba

Asistenčná služba pre cestovné poistenie sa stará o potreby poistencov v krajinách , kam vycestovali. So zamestnancami asistenčnej služby sa zvyčajne dohovoríte aj po slovensky a pre prevažnú väčšinu krajín sú k dispozícii celých 24 hodín. Telefonický kontakt na asistenčnú službu pre cestovné poistenie je dobré mať uložené v telefóne pre prípad potreby.

Aké pripoistenia umožňuje cestovné poistenie?

Cestovné poistenie sa obvykle neskladá len z poistenia liečebných nákladov. Jeho štandardnými súčasťami bývajú aj ďalšie tzv. pripoistenia. Pripoistenia sú nepovinné, a sú určené na krytie ďalších vysokých výdavkov, ktoré vás v zahraničí môžu prekvapiť.

Úrazové ( pri )poistenie

Toto pripoistenie pre cestovné poistenie slúži ako finančná náhrada za traumy, ktoré ste utrpeli pri zranení. Toto postenie nie je ekvivalentom pre poistenie liečebných nákladov. Neslúži na krytie nákladov spojených s ošetrením zranení, ale predstavuje “odškodné“ alebo „ bolestné“ za ujmu, ktorú ste utrpeli. Úrazové poistenie často krát býva súčasťou iných poistení, alebo aj bankových kariet, preto si overte, či úrazové poistenie už nevlastníte.

Poistenie batožiny

Cestovné poistenie ponúka aj pripoistenie batožiny, ktoré Vám nahradí straty za veci, ktoré Vám počas dovolenky alebo pracovnej cesty v cudzine ukradli. Obvyklou podmienkou býva, že poistenie batožiny môžete využiť len v prípadoch, keď príde k tzv. prekonaniu prekážky. Pri krádeži fotoaparátu z Vášho apartmánu musí teda prísť napr. k rozbitiu okna. Je dobré, ak v takýchto prípadoch prišlo k spísaniu zápisu o odcudzení veci miestnou políciou.

Výška poistnej sumy pre poistenie batožiny je zvyčajne do 700 EUR (350 EUR pre jednu vec), u niektorých poisťovní si ale môžete dohodnúť aj násobky tejto sumy, max. však 2 000 EUR. Suma za jednu ukradnutú vec je limitovaná sumou 200 EUR, ak máte veci s vyššou hodnotou, dajú väčšinou osobitne pripoistiť.

Poistenie zodpovednosti za škodu

V zahraničí Vám hrozia aj riziká, ktoré bývajú na Slovensku podceňované. Akákoľvek škoda, ktorú niekomu spôsobíte, je hrozbou žaloby za jej náhradu. V mnohých štátoch sveta je totiž súkromné vecné alebo aj duchovné vlastníctvo vysoko cenené, a žaloba hrozí na každom kroku. Okrem krytia prípadnej škody Vám poistenie zodpovednosti pre cestovné poistenie poskytne aj asistenčnú službu. Pomoc asistenčnej služby je neoceniteľná najmä v prípadoch, keď sa neviete dohovoriť a asistenčná služba môže prebrať aj jednanie s poškodenou stranou.

Poistenie záchranných akcií horskej služby

Ak radi lyžujete alebo jazdíte na snowboarde, nezabudnite na poistenie do hôr. Toto pripoistenie pre cestovné poistenie pokrýva náklady spojené s akciami horskej služby na Vašu záchranu alebo ošetrenie v prostredí z ťažkou dostupnosťou. Za zlého počasia je preto nevyhnutné použiť napr. vrtuľník, a náklady spojené s jeho prevádzkou musíte neskôr zaplatiť.

Poisťovne často predávajú cestovné poistenie aj v balíčkoch, tzv. komplexné cestovné poistenie. Toto obsahuje aj pripoistenia, ich počet alebo podmienky sa ale môžu v rôznych poisťovniach líšiť.

Iné poistenia do cudziny

Existujú aj iné pripoistenia, ako napríklad poistenie nevydarenej dovolenky, storna zájazdu, privolania opatrovníka a podobne. Ide obvykle o súčasť cestovného poistenia, ktorá je nepovinná a individuálna pre každú poisťovňu.