Rady a tipy pre cestovné poistenie

Pri uzatváraní cestovného poistenia je dobré, ak máte prehľad v ponukách poisťovní a v ponúkaných produktoch. Výhodné hlavne z hľadiska ceny sú komplexné cestovné balíčky alebo celoročné cestovné poistenie. Ak však cestujete iba krátkodobo a máte špeciálne požiadavky, výhodné sú v týchto prípadoch možnosti rôznych pripoistení.

Kedy je výhodné zvoliť komplexné cestovné poistenie?

Pri individuálnej doprave do zahraničia je dobré, ak má cestovateľ uzatvorené komplexné cestovné poistenie, ktoré zahŕňa poistenie liečebných nákladov, úrazové poistenie, poistenie batožiny a poistenie zodpovednosti za škody. Taktiež je výhodné havarijné poistenie vozidla do zahraničia, ktoré však nie je súčasťou cestovného poistenia. Je však dôležité pre prípad, že ste účastníkom dopravnej nehody, či už obeťou alebo vinníkom.

Cestovné poistenie od cestovných kancelárií

Ak cestujete prostredníctvom cestovných kancelárií, tie ponúkajú cestovné poistenie v rámci svojich služieb, teda ako súčasť zájazdu. Aj v tomto prípade je však potrebné a vhodné si overiť,  čo všetko tieto balíky zahŕňajú a prípadne si potrebné poistenie aj pripoistiť.

Dôležité informácie pre cestovné poistenie do zahraničia

Pri výpočte výšky cestovného poistenia je smerodajných niekoľko údajov, ktoré treba preto správne zadať. Ide o miesto, teda krajinu, kam sa cestuje, dĺžka pobytu a typ cesty – turistika, šport, nebezpečné športy, služobná cesta s manuálnou prácou, služobná cesta s nemanuálnou prácou, prípadné iné členenie na rizikové skupiny. V závislosti od nich potom poistenie zahŕňa aj rôzne pripoistenia, hlavne čo sa týka skupiny nebezpečných alebo adrenalínových športov či horskej turistiky.

Kedy si rozšíriť cestovné poistenie?

Rovnako ako pripoistenie osoby, ak ide o extrémnejšiu činnosť, treba pripoistiť i hodnotnejšiu batožinu pre prípad poškodenia, zničenia, odcudzenia a straty.

Návšteva lekára v zahraničí

V prípade ochorenia v zahraničí a návšteve lekára je potrebné, aby ste predložili doklady potvrdzujúce, že máte uzatvorené cestovné poisteniepoistná zmluva alebo poistná karta. Po určení diagnózy si vyžiadajte, aby Vám boli vydané všetky potvrdenia o liečbe, aj o platbe. Tieto následne po návrate domov predložíte v príslušnej poisťovni, ktorá Vám náklady na ošetrenie na základe poistenia preplatí.

Hospitalizácia v zahraničí

Ak ide o vážnejšie ochorenie a je pri ňom nutná hospitalizácia, je nutné informovať poisťovňu. Je možné to urobiť aj prostredníctvom asistenčnej služby poisťovne, ktorá je k dispozícii 24 hodín denne. Po zadaní Vašich osobných údajov a objasnení situácie a zdravotného stavu, sa poisťovňa spojí s nemocnicou a komunikácia už prebieha medzi nimi. V tomto prípade je platba za hospitalizáciu mimo pacienta.

Poistenie batožiny výhodne rozšíri Vaše cestovné poistenie na dovolenku

V súvislosti s batožinou môže prísť k jej strate, odcudzeniu, poškodeniu či zničeniu. Pre prípad poškodenia, zničenia či straty v rámci leteckej či inej prepravy, zodpovedá za ňu prepravca. Je preto v tomto prípade potrebné vyžiadať si doklad o vzniknutom stave práve od neho. V situácii, že Vám bola odcudzená alebo nejakým spôsobom poškodená batožina v rámci ubytovacieho zariadenia, je takýto doklad potrebný od ubytovateľa. Ak ide o prípad odcudzenia s privolaním polície, treba si policajnú zápisnicu vyžiadať a všetky tieto originálne doklady potom po návrate predložiť do príslušnej poisťovne.

Cestovné poistenie a zodpovednosť za škody

V prípade, že ste v zahraničí niekomu spôsobili škodu a máte uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu, v žiadnom prípade nikomu túto škodu neuhrádzajte. Informujte najprv poisťovňu o vzniknutej situácii. Niekedy sa môže stať, že danému dokumentu, ktorý Vám niekto predkladá, úplne nerozumiete. Preto je potrebné vymeniť si osobné údaje, aj údaje o poisťovniach a v prípade núdze (nehody, zranenia, konfliktu) privolať radšej políciu, ktorá spíše a odovzdá Vám policajný záznam. V každom prípade je dobré, ak situáciu zdokumentujete, čo bude slúžiť ako dôkaz pri následkom prešetrovaní.

Cestovné poistenie a dôležité podmienky

Samozrejme existuje aj množstvo ďalších rád, ktoré pri uzatváraní a následnom využívaní cestovného poistenia platia. Najdôležitejším je asi dôkladne si už od začiatku prečítať všetky podmienky a pravidlá, aby sme tak predišli zbytočným nedorozumeniam.